Disclaimer

 

De disclaimer is van toepassing op Arseus Lab BV-website www.arseus-lab.nl en op alle diensten die via de website worden aangeboden. Door gebruik te maken van de Arseus Lab BV-website geeft u aan accoord te gaan met de disclaimer.

 

Privacy

 
Arseus Lab B.V. behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Arseus Lab B.V. daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.

 

Intellectuele eigendomsrechten


Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de Arseus Lab BV-website te publiceren, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Arseus Lab BV-website, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Arseus Lab B.V. en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op Arseus Lab BV-website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

Prijzen, aanbiedingen en acties


De 'van/voor'-aanbiedingen zijn alleen geldig gedurende de aangegeven actieperiode. Arseus Lab B.V. behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds aan te passen en aanbiedingen in te trekken. De prijzen, aanbiedingen en acties die u op de Arseus Lab BV-website aantreft zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de prijzen, aanbiedingen en acties op de Arseus Lab BV-website te allen tijde volledig en juist is.

 

Informatie via de Arseus Lab BV-website


De informatie die u op de Arseus Lab BV-website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. De informatie op de Arseus Lab BV-website wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor deze disclaimer en voorwaarden die van toepassing zijn op de andere services die via de Arseus Lab BV-website worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld. Indien u fouten op de Arseus Lab BV-website aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u dat aan ons meldt op e-mailadres: info@arseus-lab.nl De Arseus Lab BV-website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Arseus Lab BV kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

 

Verspreiding van gegevens

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.od.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Om het leven voor u zo aangenaam mogelijk te maken, heeft Arseus Lab BV voor u ondermeer een collectie behandelstoelen waarbij "kwaliteit" en "eenvoud" steekwoorden zijn. Daarnaast beschikken wij over een zeer prijsgunstig en compleet afdrukprogramma van Selexion, ons eigen huismerk.

 

Schade

 
Arseus Lab BV kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade te wijten aan het gebruiken van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link.